درباره ما

دکتر مهرشاد مهاجر

dr. mehrshad mohajer

بورد تخصصی جراحی-
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران-
عضو انجمن علمی جراحان عمومی ایران-

مدرس دوره لیپولیز انجمن علمی جراحان عمومی ایران

Go to top